لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

تورم در آلمان 2023

تورم در آلمان

تورم در آلمان طی چند سال اخیر دغدغه و مورد بحث بوده‌است. امروز ما در بسیاری از صنایع و خدمات آلمان شاهد افزایش قیمت هستیم؛ مخصوصا در قسمت مسکن. زندگی ما در ایران نیز شاید با تورم گره خورده باشد؛ اما اگر فکر مهاجرت به آلمان را در سر دارید، با مقایسه تورم در ایران […]