لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آوسبیلدونگ مامایی

آوسبیلدونگ مامائی

آوسبیلدونگ مامایی یکی از رشته‌های مهم آوسبیلدونگ و مربوط به کادر درمان است. در تاریخ ژانویه 2020، شورای فدرال قانون اصلاح آموزش مامایی را تصویب کرد و قرار بر این شد که در آینده، دوره تحصیلی دوگانه جایگزین آموزش در دانشکده مامایی بشود. کارآموزان طی یک دوره 3.5 الی 4 ساله به یک مامای حرفه‌ای […]