لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

نومروس کلاوسوس (NC) چیست؟

نومروس کلاوسوس

نومروس کلاوسوس، به این معنی است که بعضی رشته‌ها و در برخی دانشگاه‌های آلمان ممکن است محدودیت پذیرش داشته باشند. درواقع، هرگاه تعداد متقاضیان یک رشته از ظرفیت تعیین شده بیشتر باشد، دانشگاه‌ها از سیستم نومروس کلاوسوس کمک می‌گیرند. انواع نومروس کلاوسوس نومروس کلاوسوس بومی نومروس کلاوسوس بومی مربوط به یک رشته خاص یک دانشگاه […]