لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

کاور لتر (Cover letter) چیست+ضرورت و نحوه نوشتن کاورلتر

cover letter

کاور لتر (Cover letter) نوعی نامه است که افراد می توانند آن را به همراه رزومه خود برای درخواست شغل ارسال نمایند. اگر در نگارش کاورلتر تمامی نکات را رعایت کرده باشید، می توانید تاثیر مثبت آن را به وضوح ببینید. برای داشتن شغلی ایده آل، آگاهی از نحوه نگارش رزومه و یا نحوه شرکت […]