لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آزمون زبان آلمانی ECL

آزمون زبان آلمانی ECL

آزمون زبان آلمانی ECL یک آزمون سنجش دانش زبان آلمانی است که توسط نماینده رسمی و معتبر برگزار کننده این آزمون به نام لانر هلدینگ، در ایران برگزار می‌شود. اعتبار آزمون ECL توجه داشته باشید که این آزمون کاملا معتبر و مورد قبول سفارت است. همچنین تاییدیه‌های FLAD  ALTE، ALTE Q241 ،ALTE Q239 را دارا می‌باشد. […]