لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آوسبیلدونگ کارشناس خدمات کشاورزی

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که حتی در کودکی مجذوب کشتزارها می‌شدید شغل متخصص خدمات کشاورزی مخصوص شماست. این آموزش شما را برای یکی از «حرفه‌های سبز» آماده می کند. این دوره آوسبیلدونگ سه ساله است و طی آن محتوای نظری در هنرستان به شما آموزش داده می‌شود. البته تجربه عملی خود […]