لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

سیستم درمانی در آلمان

سیستم درمانی در آلمان، اغلب به عنوان یکی از بهترین سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در جهان شناخته می‌شود. آلمان به پوشش جامع و دسترسی تمامی مردم به سیستم درمانی تاکید دارد و خدمات جامعی در زمینه بهداشت و درمان و بیمه ارائه می‌دهد. حدود 90 درصد از ساکنان آلمان تحت پوشش سیستم مراقبت‌های بهداشتی عمومی هستند. […]