لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

مهم ترین قوانین آوسبیلدونگ 2023

مهم ترین قوانین آوسبیلدونگ 2022

قوانین آوسبیلدونگ 2023 روی چه مواردی تاکید دارد؟ قبل از هرچیز، اگر نمیدانید آوسبیلدونگ چیست، آوسبیلدونگ به  دوره‌های کارآموزی در آلمان گفته می‌شود که ترکیبی از آموزش عملی و تئوری است. پس از گذراندن دوره های آوسبیلدونگ شما می توانید با گرفتن مدرک معتبر بین المللی و گذراندن آموزش های حرفه ای مرتبط با رشته ی خود، آینده […]