لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آوسبیلدونگ متخصص بازیافت و مدیریت پسماند

آوسبیلدونگ متخصص بازیافت و مدیریت پسماند

آلمان کشوری تمیز و بسیار تحت نظارت قوانین است. در این کشور، بازیافت زباله و پسماند امری بسیار مهم تلقی می‌شود. انقدری که اگر شهروندان زباله‌های خود را تفکیک نکنند یا به درستی آن را انجام ندهند، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد. در کشوری مثل آلمان که مدیریت زباله و پسماند انقدر حائز اهمیت است، […]