لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آوسبیلدونگ مهماندار هواپیما

آوسبیلدونگ مهماندار هواپیما

آوسبیلدونگ مهماندار هواپیما کمی با بقیه رشته‌های آوسبیلدونگ متفاوت است. برخلاف بقیه رشته‌ها، آوسبیلدونگ مهماندار هواپیما در قالب دوره‌های آموزشی گذرانده می‌شود. در عرض چند هفته، یا نهایتا چند ماه، بخش تئوری آموزش داده شده و در موسسات آموزشی مهمانداران هواپیما، از آن امتحان گرفته می‌شود. در برخی آژانس‌های هواپیمایی، مدت آموزش تقریبا 5 هفته […]