لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آوسبیلدونگ مهندسی مکانیک با گرایش تولید

آوسبیلدونگ مهندسی مکانیک با گرایش تولید

شما قبلاً یک یا چند قسمت را مونتاژ کرده اید و همیشه می توانید از نو الهام بگیرید. ساختن و سرهم بندی کردن، مونتاژ و نصب قطعات، آیا انجام این کار برای شما لذت بخش است؟ پس دوره آموزشی آوسبیلدونگ مکانیک تولید می تواند برای شما مناسب باشد. زیرا در اینجا، همانطور که از نام […]

آوسبیلدونگ مکانیک ابزار دقیق

آوسبیلدونگ مکانیک ابزار دقیق

در این دوره آوسبیلدونگ به عنوان یک مکانیک ابزار دقیق، دقت بسیار مهم است. شما اغلب با ابزارهای ماشینی کار می کنید که باید از قبل آنها را روی رایانه راه اندازی کنید. شما فرآیندهای کاری را برنامه ریزی می کنید، ماشین ها را راه اندازی می کنید و کار حفاری یا سنگ زنی را […]