لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آوسبیلدونگ نقاش خودرو

آوسبیلدونگ نقاش خودرو

در دوره آوسبیلدونگ نقاش خودرو، بخش زیادی از وقت خود را در کارگاه ها یا در دفتر می گذرانید. بسیاری از مشتریان می‌خواهند رنگ‌ها، طرح‌ها روی وسیله نقلیه‌شان اعمال شود یا پس از آسیب‌های جزئی تصادف، اصرار دارند که پس از تعمیر فرورفتگی‌ها و آسیب‌های وارده به بدنه، رنگ هم تعمیر شوند.   آموزش نقاشی […]