جستجو

وثیقه خروج از کشور 1402

وثیقه خروج ازکشور برای سربازان

وثیقه خروج از کشور 1402، به یک تعریف ساده، یک وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی با میزانی تعیین شده است که مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی (خدمت سربازی) برای اخذ مجوز خروج از کشور باید بسپرند. یعنی مشمولین سربازی میتوانند با گذاشتن وثیقه خروج از کشور، از کشور خارج شوند. گذراندن دوره خدمت یکی […]