لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

ویزای کارت شانس آلمان 2024

کارت شانس آلمان

آلمان کشوری جهان اولی و رو به رشد در اروپای غربی-مرکزی بوده و به دلایل متعدد طی چند دهه اخیر تلاش کرده نیروی کار مورد نیاز خود را از دیگر کشورهای خارجی جذب کند. مخصوصا در دهه اخیر آمار مهاجرت به این کشور بسیار افزایش پیدا کرد. به گونه‌ای که آمار سال 2021 نشان داده‌اند […]