جستجو

آوسبیلدونگ تولید چرم و دباغی

آوسبیلدونگ تولید چرم

دوره‌های آوسبیلدونگ تولید چرم برای شمایی که خلاقیت تولید محصولات جدید را دارید و در دوران دبیرستان، یکی از دروس مورد علاقه شما شیمی بوده، کاملا مناسب است. شما در این دوره و پس از آن، توسط شرکت‌هایی استخدام می‌شوید که با استفاده از فرآیندهای دباغی، چرم را از محصولات خام تولید می‌کنند. از طرف […]