جستجو

آخرین تغییرات قوانین مالیات در آلمان 2024

کشور آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا است و همانطور که میدانید از بنیان‌گذاران اروپا و حوزه یورو است. دولت المان مقرراتی برای محافظت و کیفیت زندگی بهتر شهروندان وضع کرده و باعث افزایش امنیت زندگی دز کشور آلمان شده. و افرادی که قصد مهاجرت به کشور خارجی مانند آلمان را دارند، نیاز است از قوانین مالیاتی […]