لانرهلدینگ برترین موسسه مهاجرتی به کشور آلمان

آخرین تغییرات قوانین مالیات در آلمان 2023+ نرخ مالیات و نحوه محاسبه آن

مالیات در آلمان

مالیات در کشور آلمان موضوع مورد بحث ما در این مطلب است.  مالیات جزء هزینه های روتین در تمامی کشورها است و افرادی که قصد مهاجرت به کشور خارجی مانند آلمان را دارند، نیاز است از قوانین مالیاتی این کشور اطلاعات لازم را کسب نمایند؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است افراد مجبور به […]