جستجو

مهاجرت به آلمان از مجارستان

مهاجرت به آلمان از طریق کشور ثالث مجارستان

مهاجرت به آلمان از مجارستان یکی از روشهای مهاجرت به آلمان از طریق کشور ثالث میباشد که خیلی از افراد به دلایل مختلف این روش را برای خود انتخاب میکنند. دلایلی چون: شلوغی سفارت آلمان در ایران و طولانی شدن پروسه مهاجرت، مشمول شدن متقاضی برای خدمت سربازی و … از جمله اینن دلایل میباشد. […]